W formie sprawienia pogrzebu

Przyznawanie świadczeń w formie sprawienia pogrzebu


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207, tel. i fax (22) 7222673, 7210280 (82) wew. 207, e-mail: opsozarow@wp.pl

 

Sposób załatwienia sprawy:

przyjęcie informacji o śmierci osoby (od rodziny, z placówki służby zdrowia, z policji) w przypadku osoby samotnej wszystkie formalności załatwiane są przez pracownika socjalnego (kontakt z zakładem pogrzebowym, z parafią, urzędem stanu cywilnego, grabarzem), w przypadku gdy zmarły miał rodzinę pomoc w załatwianiu wszelkich formalności.

Wymagane dokumenty:

Akt zgonu.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Inne informacje:

pochówek na koszt OPS odbywa się gdy zmarły nie posiadał rodziny, nie miał źródła utrzymania, rodzina znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn. zmianami).