W formie sprawienia pogrzebu

Przyznawanie świadczeń w formie sprawienia pogrzebu


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165,
II piętro, pokój 207, 212
tel. i fax 22 722 26 73, 207 e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie informacji o śmierci osoby ( od rodziny, z placówki służby zdrowia, z policji) w przypadku osoby samotnej wszystkie formalności załatwiane są przez pracownika socjalnego (kontakt z zakładem pogrzebowym, z parafią, urzędem stanu cywilnego, grabarzem), w przypadku gdy zmarły miał rodzinę pomocy w załatwianiu formalności

Wymagane dokumenty:

Akt zgonu.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Inne informacje:

pochówek na koszt OPS odbywa się gdy zmarły nie posiada rodziny, nie miała żródła utrzymania, rodzina znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.