Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy asystentów osób niepełnosprawnych lub opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, do świadczenia  tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów

W związku z wykryciem przypadków wirusa COVID-19 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz. informujemy, że od 26 lutego 2021r. do 5 marca 2021r. wstrzymuje się przyjęcia interesantów. Obsługa mieszkańców

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2021 r. podpisała Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021. Program będzie realizowany w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia

Oszuści wykorzystują strach i poczucie zagrożenia. Pandemia koronawirusa jest dla nich okazją do zarobienia. W ostatnich dniach otrzymaliśmy sygnały, dotyczące telefonów do seniorów od osób podszywających się pod pracowników Ośrodka

  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ożarowie Mazowieckim przystąpił do programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat