Aktualności

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem,  drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Jednocześnie ustawa ta wprowadza

Z dniem 12 sierpnia weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Od 17 sierpnia 2022 roku mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku.

27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas którego otrzymali oni opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS, monitorującym stan zdrowia. Urządzenia zostały zakupione w ramach realizowanego przez