Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy asystentów osób niepełnosprawnych lub opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, do świadczenia  tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów

W związku z wykryciem przypadków wirusa COVID-19 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz. informujemy, że od 26 lutego 2021r. do 5 marca 2021r. wstrzymuje się przyjęcia interesantów. Obsługa mieszkańców

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2021 r. podpisała Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021. Program będzie realizowany w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia