Aktualności

Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na realizację Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2024, Moduł