Aktualności

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia

Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje w szczególności: • Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych • Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej • Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego Oczekiwania wobec kandydatów: Mile widziane doświadczenie

Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna – dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługa