Aktualności

Możliwość składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim

Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 
Oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE

OSOBY NA STANOWSKO DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy osób uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 50 ust. 1, 2, 4 i 7 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1769), art. 3 pkt 1 lit a-c, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn.  zm.), § 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w miejscu zamieszkania Świadczeniobiorców.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: 31 grudnia 2018 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności:

1.   Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

2.   Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia.

3. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Więcej…
 
Możliwość składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski  na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego /500+/ - w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Ożarów Mazowiecki ul.Poznańska 165 - parter.

Godziny pracy Ośrodka: w sierpniu pon-pt w godz.8 - 16 , we wrześniu i październiku br  - pon,wt,czw,pt 8 - 16, środy 10 - 18. Przypominamy też , że wnioski można składać elektronicznie.

Bożena Wronikowska

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Drugi nabór osoby na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych


Ośrodek Pomocy Społecznej

05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165
tel/fax 22  111 34 89, c. 22 7210280, w. 106 i 108
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ożarów Mazowiecki, dnia 17 marca 2017 r.

OPS. K.          /2017

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim informuje, że procedura drugiego naboru osoby na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została zakończona. Na zamieszczone drugie ogłoszenie nie wpłynęła żadna aplikacja, w związku z czym proces rekrutacji zostaje zakończony bez rozstrzygnięcia.

Bożena Wronikowska

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Informacja o nierozstrzygniętym naborze SUO z ZPS

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 lutego 2017 r

OPS. K. /2017

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim informuje, że procedura naboru osoby na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została zakończona. Na zamieszczone ogłoszenie nie wpłynęła żadna aplikacja, w związku z czym proces rekrutacji zostaje zakończony bez rozstrzygnięcia.

Bożena Wronikowska

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego- pobierz

 

 

 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PUNKT KONSULTACYJNY

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PUNKT KONSULTACYJNY

 

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady psychologiczne (indywidualne, małżeńskie, rodzinne) osoby z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres poradnictwa:

  • trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
  • depresja, lęk, stres, poczucie osamotnienia,
  • uzależnienia i współuzależnienia,
  • sytuacje kryzysowe (choroba, rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy),
  • problemy wychowawcze,przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne oraz inne trudności.
Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:   8:30 – 16:00
(prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminów konsultacji)
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Poznańska 165
I piętro - pokój 105
tel. 22 721 02 80 (do 82) wew. 111