Aktualności

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja

Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w związku z przebywaniem na przymusowej kwarantannie. Możesz za pomocą środków komunikacji zdalnej (telefon, internet): • kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach