Aktualności

Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację  Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program będzie

1 2 3 8