Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w okresie sierpień – wrzesień  2019 roku  w każdą środę –  wnioski o świadczenie wychowawcze oraz dobry start –  w wersji tradycyjnej /papierowej/ można składać w godzinach 9.30 – 17.30 /parter

Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby