Z dniem 12 sierpnia weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Od 17 sierpnia 2022 roku mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku.

Dodatek węglowy – dla kogo?
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym. Będą go mogły otrzymać tylko osoby fizyczne.
Jeśli z danego gospodarstwa wniosek złoży więcej niż jedna osoba, to dodatek będzie przyznany tylko pierwszemu wnioskodawcy. Warunki otrzymania dodatku są dwa. Najważniejszy to oczywiście to, z jakiego źródła ciepła
korzysta dane gospodarstwo domowe. Zgodnie z ustawą, chodzi o sytuacje, gdy głównym źródłem ogrzewania w danym domu jest:
 kocioł na paliwo stałe,
 kominek,
 koza,
 ogrzewacz powietrza,
 trzon kuchenny,
 piecokuchnia,
 kuchnia węglowa,
 piec kaflowy.
Dofinansowanie mogą dostać te osoby, które w tych piecach opalają węglem kamiennym, ale też brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać  osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiosek opatruje się podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 8-16 pod numerem              22 722-00-23 lub 722-26-73 w 207, 212.