Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 został wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023r., poz. 881)  i jest kontynuacją programu, który był realizowany od 2019 roku do 2023 roku. 

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2024 r. otrzyma od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 23 052 zł z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane

w ustawie, w szczególności:

  1. a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  3. c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy;