Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w związku z przebywaniem
na przymusowej kwarantannie.

Możesz za pomocą środków komunikacji zdalnej (telefon, internet):
• kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w
godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerami telefonu 22 722 26 73,
22 722 00 23, w. 207-212 lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych:

ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl
ekowalska@ops.ozarow-mazowiecki.pl
mchmielewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl

uzyskasz informację o sposobach realizowania świadczeń w tym wymaganych dokumentach,
sposobach przyjmowania i załatwiania spraw elektronicznie

• skorzystać ze zdalnej pomocy psychologicznej w godzinach 8-12 od
poniedziałku do piątku pod numerami telefonu 22 7222673, 22 722 00 23
wew.111 lub mbrajczewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl realizowanej przez
psychologa zatrudnionego w OPS.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i
zasad higieny.

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej