Uprzejmie informujemy, że w okresie sierpień – wrzesień  2019 roku  w każdą środę –  wnioski o świadczenie wychowawcze oraz dobry start –  w wersji tradycyjnej /papierowej/ można składać w godzinach 9.30 – 17.30 /parter dział 500+/. W pozostałe dni – godziny pracy OPS bez zmian.